HOTLINE: (028)3.9826.312
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
99% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

184749 hồ sơ.

Đã xử lý

182909 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

7

Đã tiếp nhận 23508 hồ sơ Đã xử lý 23391 hồ sơ 99 % đúng hạn
99% Complete

Tháng

8

Đã tiếp nhận 21378 hồ sơ Đã xử lý 21348 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

9

Đã tiếp nhận 16151 hồ sơ Đã xử lý 16060 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Thạnh Xuân 18368 18341 20 7 0
Thạnh Lộc 21492 21407 51 34 0
Hiệp Thành 32308 31962 186 11 149
Thới An 17215 17136 59 19 1
Tân Chánh Hiệp 26015 25339 333 54 289
An Phú Đông 7902 7864 3 34 1
Tân Thới Hiệp 16355 16334 5 9 7
Trung Mỹ Tây 12730 12584 139 7 0
Tân Hưng Thuận 6201 5957 237 7 0
Đông Hưng Thuận 4401 4341 32 28 0
Tân Thới Nhất 21762 21644 104 13 1