HOTLINE: (028)3.9826.312
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2017
99% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

218751 hồ sơ.

Đã xử lý

216605 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

10

Đã tiếp nhận 17077 hồ sơ Đã xử lý 17015 hồ sơ 99 % đúng hạn
99% Complete

Tháng

11

Đã tiếp nhận 16774 hồ sơ Đã xử lý 16669 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete

Tháng

12

Đã tiếp nhận 9635 hồ sơ Đã xử lý 9409 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Thạnh Xuân 22346 22317 22 7 0
Thạnh Lộc 25600 25544 51 5 0
Hiệp Thành 37292 36924 204 5 159
Thới An 20290 20199 71 16 4
Tân Chánh Hiệp 30852 30010 434 51 357
An Phú Đông 9210 9180 3 26 1
Tân Thới Hiệp 19733 19715 7 11 0
Trung Mỹ Tây 15057 14901 146 9 1
Tân Hưng Thuận 6961 6621 278 23 39
Đông Hưng Thuận 5272 5213 33 26 0
Tân Thới Nhất 26138 25981 146 11 0