HOTLINE: (028)3.9826.312
HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀO LÚC 17 GIỜ 30 PHÚT HẰNG NGÀY
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2018
99% Đúng hạn

Đã Tiếp nhận

41075 hồ sơ.

Đã xử lý

40605 hồ sơ.

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Tháng

1

Đã tiếp nhận 15650 hồ sơ Đã xử lý 15650 hồ sơ 99 % đúng hạn
99% Complete

Tháng

2

Đã tiếp nhận 8970 hồ sơ Đã xử lý 8970 hồ sơ 99 % đúng hạn
99% Complete

Tháng

3

Đã tiếp nhận 16455 hồ sơ Đã xử lý 16258 hồ sơ 100 % đúng hạn
100% Complete
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 12 THÁNG GẦN ĐÂY
THỐNG KÊ HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
TÌNH HÌNH XỬ LÝ
Đơn vị Đã tiếp nhận Đã giải quyết Chưa giải quyết
đúng hạn quá hạn trong hạn trễ hạn
Thạnh Xuân 4267 4254 0 13 0
Thạnh Lộc 4630 4629 0 1 0
Hiệp Thành 6925 6889 24 11 1
Thới An 3813 3768 34 10 1
Tân Chánh Hiệp 5689 5544 104 40 1
An Phú Đông 2253 2202 0 51 0
Tân Thới Hiệp 4051 4023 2 26 0
Trung Mỹ Tây 2562 2522 18 22 0
Tân Hưng Thuận 1055 983 65 7 0
Đông Hưng Thuận 1028 1016 4 8 0
Tân Thới Nhất 4802 4775 22 5 0