HOTLINE: (028)3.9826.312
Kiến nghị xử lý chất thải ra kênh tham lương. 
20/09/2017 - 10:31  

Kính gửi UBND Phường ĐHT, tôi là một người dân sinh sống tại địa chỉ Hẻm 17 Đường ĐHT10B, hàng ngày trong hẻm rất nghiều doanh nghiệp hoạt động và không tuân thủ về bảo vệ môi trường (UBND Phường đi thị sát dọc kên tham lương sẽ rõ). Hậu quả về môi trường gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và gây thiệt hại lớn về kinh phí để khắc phục của nhà nước. Rất mong chính quyền có biện pháp để chấn chỉnh. Chân thành cảm ơn. Trân trong.

TRẢ LỜI (22/09/2017 - 11:14)