HOTLINE: (028)3.9826.312
Kiến nghị xử lý chất thải ra kênh tham lương. 
20/09/2017 - 10:31  

Kính gửi UBND Phường ĐHT, tôi là một người dân sinh sống tại địa chỉ Hẻm 17 Đường ĐHT10B, hàng ngày trong hẻm rất nghiều doanh nghiệp hoạt động và không tuân thủ về bảo vệ môi trường (UBND Phường đi thị sát dọc kên tham lương sẽ rõ). Hậu quả về môi trường gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và gây thiệt hại lớn về kinh phí để khắc phục của nhà nước. Rất mong chính quyền có biện pháp để chấn chỉnh. Chân thành cảm ơn. Trân trong.

TRẢ LỜI (03/11/2017 - 11:48)

Trả lời: Ngày 26/10/2017, UBND phường phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 12, công an phường, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường và Khu phố 5 làm việc với 05 cơ sở còn lại gây ô nhiễm môi trường tại Khu phố 5. Tại cuộc họp các cơ sở đã cam kết sẽ khắc phục chuyển đổi nguyên liệu chất đốt không gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, UBND phường đang tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh tăng cường xử lý vi phạm nếu các cơ sở này tiếp tục tái phạm như lập chốt chặn barrie cấm các xe tải chở nguyên liệu đốt gây ô nhiễm môi trường.<\?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />