HOTLINE: (028)3.9826.312

Đăng ký khai trình sử dụng lao động

HƯỚNG DẨN ĐĂNG KÝ

I. Cập nhật thông tin hồ sơ

Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn sau:
+ Để đăng ký Quý khách vui lòng bấm vào nút Đăng ký
+ Nếu Quý khách đã đăng ký, để xem kết quả trả lời từ cơ quan thụ lý Quý khách nhập mã số biên nhận/Số giấy phép sau đó chọn Tìm kiếm.
Khi Quý khách đăng ký thành công chương trình sẽ tự động cấp 01 mã số biên nhận, quý khách ghi nhớ lại mã số này để xem thông tin về kết quả hồ sơ của mình.

II. Quý khách lưu ý:

- Sử dụng Font chữ Unicode theo qui định.
- Số điện thoại của tổ chức, đơn vị, cá nhân để tiện việc liên hệ xác nhận lại hồ sơ của Quý khách.
Thời gian giải quyết hồ sơ tuỳ theo loại hồ sơ .

III. Yêu cầu khi đến nhận kết quả hồ sơ:

- Người đến nhận kết quả hồ sơ phải mang theo biên nhận hồ sơ
- Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền theo quy định.

ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Đăng ký

ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Thông tin doanh nghiệp
- Số GPKD(*):
- Họ tên chủ DN(*):
- Tên doanh nghiệp(*):
- Tên đơn vị chủ quản(*):
- Ngành nghề(*):
- Thành phần kinh tế(*):
- Thời điểm hoạt động(*):
- Phường(*):
- Số nhà(*):
- Đường(*):
- Điện thoại(*):
- Fax:
- Email(*):
Khai trình sử dụng lao động
- Số lượng hộ khẩu Q.12(*):
- Số lượng nữ Q.12(*):

Lưu ý:Chỉ được nộp một trong 2 báo cáo lao động.
+ Đối với Doanh nghiệp chưa nộp báo cáo lần đầu thì phải nộp báo cáo lần đầu, sau đó gửi tiếp báo cáo 6 tháng hoặc cả năm.
+ Đối với Doanh nghiệp đã nộp báo cáo lần đầu thì chỉ cần gửi báo cáo 6 tháng hoặc cả năm.
+ Doanh nghiệp không nộp lại báo cáo trong trường hợp đã nộp báo cáo 6 tháng hoặc cả năm mà chưa nhận được phản hồi từ Phòng Lao động.

- Chọn loại báo cáo(*): Khai trình lần đầu Báo cáo 6 tháng Báo cáo cả năm
Tập tinh đính kèm
- Chọn file excel (.xlsx)(*): Đính kèm tập tin
  Đồng ý gửi báo cáo
  Qúy khách có đồng ý với thông tin đăng ký trên?

  Đồng ý Chỉnh sửa

  BIÊN NHẬN ĐĂNG KÝ LAO ĐỘNG

  Mã số đăng ký: 1005

  - Họ và tên:
  - Email:

  Kết quả trả lời:

  Quý khách vui lòng kiểm tra email đã đăng ký để xác nhận giao dịch

  Phiếu đăng ký của Quý khách đã được tiếp nhận. Mã số đăng ký của Quý khách là MASO
  Quý khách ghi nhớ lại mã số này, sau 03 ngày làm việc đăng nhập vào website này để xem kết quả trả lời, hoặc kiểm tra kết quả trả lời qua email (nếu có).
  --- Trân trọng ---